Thorvald Steen

Thorvald er uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i 1984. Han har mer enn 30 års erfaring fra industri  og finans etter at han i 1990 sluttet i Sjøforsvaret. I en lang periode arbeidet han blant annet  tett med Forskningsparken i Oslo for å utvikle miljøer for finansiering og rådgivning  av gründerbedrifter.

 

Thorvald har erfaring som daglig leder fra flere vekstbedrifter og som styremedlem og styreleder i ulike bedrifter.

Kontakt

Telefon: +47 934 21 940
Epost: thorvald@torkap.no