Ole Tvete

I 2018 ble Ole Tvete  vitenskaplig rådgiver for Oculaudio AS.

Ole Tvete er utdannet Cand.Real. Fysikk – Universitetet i Oslo (UiO) med hoved fag i akustikk, hørsel og nedsatt hørsel.

Ole har vært ansatt som lydfysiker ved Oslo universitetssykehus fra 1976 til 2018, de to siste årene i 20% stilling,  hvor han først og fremst har jobbet med diagnose og rehabilitering av pasienter med hørselshemming. Ole har over denne perioden hatt over 15 000 pasientkonsultasjoner, og fulgt noen av pasientene / brukerne i en periode på mer enn 25 år.

I 1986 deltok Ole i lanseringen av cochlea-implantatbehandling på døve pasienter, og var fast medlem av cochlear implantat-teamet ved Oslo universitetssykehus siden starten og frem til hans pensjonisttilværelse.

Ole har vært medforfatter på flere vitenskapelige publikasjoner innen audiologifeltet, og har vært audiologilektor ved Universitetet i Oslo (UiO) og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Kontakt

Telefon: +47 412 30 053
Epost: oletvete@yahoo.no