Øivind Enger

Øivind Enger ble valgt inn styret i OculAudio i 2022 i forbindelse med Sarsia Seed Fond II sin investering i selskapet.

Øivind Enger har en Ph.D. i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen der han også arbeidet som forsker i en rekke år. Han har mer enn 40 publiserte fagfellevurderte arbeider i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.
Øivind arbeidet i flere år med teknologioverføring mellom norske universiteter og næringsliv før han i 2006 som partner i Sarsia Management var med i etableringen av investeringsfondet Sarsia Seed. Sarsia Management forvalter i dag tre investeringsfond som investerer i tidligfaseselskaper. Øivind er styremedlem i flere medisinske teknologiselskaper og farmaselskaper.

Contact

Phone: +47 900 62 303
E-mail: oivind.enger@sarsiaseed.com